Ubezpieczenia „Gwarancja Plus”

Gwarancja Plus

Dostępne warianty ubezpieczenia „Gwarancja Plus” pozwolą dostosować zakres ochrony do Twoich potrzeb.

Ubezpieczenie „Gwarancja Plus”

Dzięki ubezpieczeniu „Gwarancja Plus” możesz zapewnić sobie dodatkowe bezpieczeństwo zakupionego sprzętu niezależnie od gwarancji udzielanej przez producenta na zakupiony sprzęt, a także zapewnić sobie komfort użytkowania i oszczędność w przypadku awarii po upłynięciu czasu gwarancji producenta.

Gwarancja Plus
Gwarancja Plus

Ubezpieczenie „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”

Umożliwiamy także zakup ubezpieczenia „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”, która oprócz standardowego zakresu ubezpieczenia „Gwarancja Plus” obejmuje również przypadkowe uszkodzenia sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przepięcia prądu w sieci energetycznej, kradzieży z włamaniem oraz rabunku jak i rozmrożenia żywności w związku z awarią bądź przypadkowym uszkodzeniem sprzętu.

Gwarancja Plus
Gwarancja Plus

Co zyskujesz?

 1. Bezpłatne naprawy lub wymiana sprzętu na nowy w razie:

  a) awarii (warianty: „Gwarancja Plus” i „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”),
  b) przypadkowego uszkodzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (warianty: „Gwarancja Plus Przypadkowe Uszkodzenie” i „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”),
  c) przypadkowych uszkodzeń w wyniku przepięcia prądu w sieci energetycznej (warianty: „Gwarancja Plus Przypadkowe Uszkodzenia” i „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”),
  d) kradzieży z włamaniem lub rabunku sprzętu (warianty: „Gwarancja Plus Przypadkowe Uszkodzenia” i „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”),
  e) rozmrożenie żywności w wyniku awarii lub przypadkowego uszkodzenia sprzętu (warianty: „Gwarancja Plus Przypadkowe uszkodzenia” i „Gwarancja Plus Pełna Ochrona”)

 2. Wygodę – zgłaszanie szkody przez telefon, domowa wizyta specjalisty przy sprzęcie powyżej 10 kg i sprzęcie w zabudowie.
 3. Oszczędność pieniędzy – jedna naprawa kosztuje z reguły więcej niż ubezpieczenie „Gwarancja Plus”.

Wybierz spokój i bezpieczeństwo w wybranym wariancie ubezpieczenia „Gwarancja Plus”

Zakres ochronyGWARANCJA PLUS
wariant podstawowy
GWARANCJA PLUS
wariant pełny
Bezpłatne wymiany sprzętu
Korzystając z „Gwarancji Plus” Klient nie ponosi kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu nawet przez 5 lat.
Wymiana sprzętu na nowy
W przypadku awarii, których naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna, Klient otrzymuje nowy sprzęt o takich samych lub porównywalnych parametrach technicznych.
Niska cena polisy
Koszt polisy jest dużo niższy niż koszty zakupu nowego sprzętu lub drogiej naprawy w wyspecjalizowanym serwisie.
Przypadkowe uszkodzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
np. przypadkowe porysowanie ekranu LCD przez dziecko, zapiaszczenie kamery lub aparatu fotograficznego, zalanie klawiatury.
Przepięcie (zwarcie) prądu np.
Uszkodzenie matrycy LCD w laptopie lub telewizorze spowodowane wyładowaniem atmosferycznym.
Kradzież z włamaniem lub rabunek sprzętu
Wystarczy zgłosić zdarzenie na policję oraz zadzwonić pod numer podany w Polisie.

Pełny zakres umowy znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia:
Ubezpieczenie sprzętu
Ubezpieczenie rowerów, rowerów elektrycznych, skuterów, hulajnóg, narzędzi i kosiarek

 

Pytania i odpowiedzi

Rozwiń wszystkie
Jakie są warianty ubezpieczenia „Gwarancja Plus”?
 • „Gwarancja Plus” - chroni ubezpieczony sprzęt w zakresie awarii sprzętu.
 • „Przypadkowe Uszkodzenia” – chroni ubezpieczony sprzęt w zakresie przepięcia prądu, kradzieży z włamaniem lub rabunku, nieszczęśliwego wypadku i rozmrożenia żywności w sprzęcie chłodniczym.
 • „Gwarancja Plus Pełna Ochrona” – zakresem obejmuje awarie sprzętu, uszkodzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz przepięcia prądu, a także utratę sprzętu na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku i rozmrożenie żywności w sprzęcie chłodniczym.
Jakich przypadków nie obejmuje ubezpieczenie „Gwarancja Plus”?

Ubezpieczenie „Gwarancja Plus” zapewnia szeroką ochronę, aby móc w pełni cieszyć się nowym sprzętem. Jednak są sytuacje, w których ubezpieczenie „Gwarancja Plus” nie ma zastosowania np.:

 • uszkodzenie sprzętu podczas transportu z naszego sklepu do miejsca zamieszkania Klienta;
 • ochrona nie obejmuje elementów sprzętu podlegających naturalnemu zużyciu w związku z eksploatacją sprzętu, np. baterii, bezpieczników czy lamp;
 • przy wystąpieniu korozji, zmian estetycznych, które nie wpływają na prawidłowe działanie sprzętu;
 • dla usterek związanych z nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi sprzętu.

 • Pełna lista wyłączeń znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia.
Ile zapłacę za ubezpieczenie „Gwarancja Plus”?

Wartość składki uzależniona jest od:

 • Wartości sprzętu, gdzie składka wyliczana jest procentowo wg cennika wyrażonego w %
 • Wybranego wariantu ubezpieczenia
 • Czy zakup jest na osobę fizyczną lub na firmę, gdzie w przypadku firmy gwarancja producenta może być ograniczona do 12 miesięcy lub całkowicie wyłączona.

Dokładny koszt usługi możesz sprawdzić na karcie wybranego produktu w sklepie internetowym lub dzwoniąc na numer infolinii sklepu 22 122 33 00.

W jakim czasie mogę nabyć ubezpieczenie „Gwarancja Plus”?
 • W dniu zakupu sprzętu („Gwarancja Plus Pełna Ochrona”, „Gwarancja Plus”
 • W terminie 24 miesięcy od dnia zakupu sprzętu (tylko „Gwarancja Plus” w wariancie podstawowym).
W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

Pamiętaj aby szkodę zgłosić niezwłocznie:

 • dzwoniąc na numer infolinii ubezpieczyciela 58 558 77 68 lub
 • na stronie internetowej www.szkody.org.

Do zgłoszenia szkody wystarczy Ci jedynie numer polisy.

W jakich przypadkach następuje wymiana sprzętu na nowy?
 • jeśli naprawa jest nieuzasadniona ekonomicznie;
 • jeśli naprawa jest niemożliwa ze względów technicznych;
 • jeśli wartość ubezpieczonego sprzętu nie przekracza 300 zł;
 • jeśli zostaje uznana odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu utraty sprzętu wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.
Czy mogę odstąpić od zakupionego ubezpieczenia „Gwarancja Plus”?

Tak, odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku, którym polisa została zawarta przez przedsiębiorcę – w terminie 7 dni.

 

*produkt ubezpieczeniowy „Gwarancja Plus” nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577 – 581 k.c, ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne w rozumieniu art. 556 – 576 k.c.

Powrót

Zostań łowcą okazji
i zapisz się na nasz newsletter!