Regulamin - Newsletter

Regulamin NEWSLETTER

obowiązujący od dnia 29 maja 2015 roku.

 • Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma TERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie (77-400) , przy ul. Za Dworcem 1D, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000427063, NIP: 767-10-04-218; REGON: 570217011; posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 37 500 000,00 zł zwana dalej TERG, określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter.
 • Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.
 • W ramach usługi Newsletter TERG, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez TERG, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 • Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez TERG oraz podmiotów z nim współpracujących, produktów i usług, aktualnych promocji a także innych informacji dotyczących TERG oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 • Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
  • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  • możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.
 • Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 • Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.avans.pl:
  • wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.avans.pl,
  • naciśnięcie (kliknięcie) przycisku „Wyślij”,
  • zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • otwarcie automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez TERG i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail.
  • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez TERG na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
  • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez TERG automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.
 • Naciśnięcie (kliknięcie) w link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
 • Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu dodatkowych danych osobowych leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego indywidualnych potrzeb.
 • Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając w link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk „tutaj” w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.
 • Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 • Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected],
  • telefonicznie, dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta: dla telefonów komórkowych (22) 122 33 00,
  • zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
  • rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez TERG chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.avans.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
Powrót

Zostań łowcą okazji
i zapisz się na nasz newsletter!